EDICIÓN
| INFODRON | INFOESPACIAL | MUNDOMILITAR | TV

Astros III

LAAD 2023 e a Avibras Aeroespacial e Defesa: Astros III, Astros AFC e Míssil Tático de Cruzeiro

O novo ASTROS AFC (Autonomous Firing Calculation) oferece excelente custo-benefício, operando isoladamente ou em seção com uma lançadora que possui maior poder de fogo e capacidade de calcular os elementos de tiro, efetuar o disparo e buscar abrigo (“Shoot & Scoot”).

Avibras despliega en LAAD 2023 su familia Astros

El nuevo ASTROS AFC (Cálculo Autónomo de Disparo) ofrece una excelente relación coste-eficacia, operando solo o en sección con un lanzador que tiene mayor potencia de fuego y la capacidad de calcular los elementos de disparo, realizar el disparo y buscar refugio ("Shoot & Scoot").